DESTEK TESİSLERİ İŞLETMELERİ

Türkiye Cumhuriyetinin ilanından sonra Savunma Sanayinin Kırıkkale’ye kurulması ile Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğüne bağlı olarak 1925 yılında “Kırıkkale Askeri Fabrikalar Grup Müdürlüğü” kuruldu. İlk Askeri Fabrikalar Grup Müdürü Tuğgeneral Osman Zati KORAL ‘dır 1950 yılına kadar, Kırıkkale fabrikalarının  memur atamaları, personel, malzeme nakliyesi, ücret tevzii, Umum Müdürlük ile Muhabere işlemleri ve fabrikaların idari ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayan bir ünite olarak çalışmıştır. 1 Nisan 1950 tarihinden itibaren MKE Genel Müdürlüğüne bağlı MKE Kırıkkale Bölge Müdürlüğü olarak görevini devam ettirmiştir.

Elektrik enerjisi üretimi için 1928 yılında kurulan Kuvvet Merkezi Müdürlüğünün unvanı 1982 yılında Elektrik Makineleri Fabrikası Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.

Yönetim Kurulunun 06.12.1990 tarih ve 491 sayılı kararı ile; Telefon, Elektrik İletimi ve Dağıtımı, Su ve Buhar Üretimi yapan Elektrik  Makineleri  Fabrikası, MKE Bölge Müdürlüğü uhdesinde birleştirilmiştir.

MKE Kırıkkale Bölge Müdürlüğü unvanı ise 23.12.2005 tarihinden itibaren   MKE Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğü olarak  değiştirilmiş olup elektrik dağıtımı, buhar üretimi, telefon haberleşme, su üretimi, akaryakıt dağıtımı, itfaiye hizmetleri, cer nakliye hizmetleri ile sosyal tesis işletmeciliği  faaliyetlerini sürdürmektedir.

DESTEK TESİSLERİ İŞLETMELERİ İLETİŞİM

Adres     : Kuvvet caddesi No:37 KIRIKKALE/TÜRKİYE

Telefon  : +90 (318) 224 28 26

E-Posta : mkedestek@mke.gov.tr