Sıkça Sorulan Sorular

Soru   1.   Staj Uygulaması Nedir?

Cevap 1.  Şirketimizde uygulanan Mesleki Eğitim, Yaz Staj Uygulaması, Zorunlu Staj kapsayan staj uygulamasıdır.

 

Soru   2.   Staj Uygulamasına Başvuru Tarihi, Yeri Neresidir?

Cevap 2.   

Yükseköğrenim Staj Başvuruları;

Yükseköğrenim stajları Mart -Nisan ayları arasındadır.  Başvurular Savunma Sanayii Başkanlığına bağlı Vizyoner Genç (https://vizyonergenc.com) üzerinden alınmaktadır.

Meslek Lisesi Staj Başvurular ise;

Genel Müdürlükte staj yapacaklar için İnsan Kaynakları Direktörlüğüne,

Fabrika/İşletme Müdürlüklerimizde Fabrika/İşletme Müdürlüğüne Staj Dilekçesi ile başvuru yapılır.

 

Soru 3.  Staj Kontenjanları Nedir?

Cevap 3.  Orta ve yüksek öğrenimde okuyan öğrenci kontenjanları 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda belirtilen oranlardan az olmamak üzere imkânlar (güvenlik, parlayıcı ve patlayıcı madde üreten birimler, eğitim bütçesi v.b.) ölçüsünde belirlenir.

 

Soru 4.  Staj Uygulaması Hangi Tarihlerde Yapılır?

Cevap 4.  Üniversite öğrencilerinin zorunlu stajları yaz döneminde (Haziran-Eylül) 4 veya 6 hafta yaptırılır.

Meslek lisesi öğrencilerinin stajları eğitim-öğretim dönemi içinde yaptırılır.

 

Soru 5.  Staj Uygulamasında İstenilecek Belgeler Nelerdir?

Cevap 5. Staj başvurusu kabul edilen stajyerlerden istenecek belgeler;

 • Onaylı Not Belgesi (transkript) – pdf formatında
 • Vesikalık Fotoğraf
 • Zorunlu Staj Belgesi – pdf formatında ve okul tarafından onaylı olmalıdır.
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Adli Sicil Kaydı
 • Şehit ve Gazi Çocuğu Belgesi-pdf formatında

 

Soru 6.  Stajyere Ücret Ödenir Mi?

Cevap 6.  Stajyerlere 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun 25'inci maddesi hükümlerine göre staj ücreti ödenir.

Soru 7. Stajyere Sağlanan Sosyal Haklar Nelerdir?

Cevap 7.  Stajyer personel yemekhanesi ve servisinden araçlarından ücretiz faydalanabilir. 

Soru   1.   İş İlanlarınıza Nereden Ulaşabilirim?

Cevap 1.  www.mke.gov.tr üzerinden “Kariyer” başlığından açık pozisyonlarımızı görüntüleyebilir ve genel başvurunuzu bizlere iletebilirsiniz. Ek olarak, Kariyer.net üzerinden ilanlarımızı takip edebilirsiniz.

 

Soru   2.   İş İlanlarınız Hangi Tarihlerde Yayımlanır?

Cevap 2.  Şirketimizin ihtiyaçları doğrultusunda alım ilanları yayımlanmaktadır.

 

Soru 3.  Başvuru Şartları Nelerdir?

Cevap 3.  Başvuru şartları alım yapılacak pozisyona göre belirlenip  www.mke.gov.tr adresi üzerinden yayımlanmaktadır.

 

Soru 4.Başvuru Sonrası Seçim Süreçleri Nelerdir?

Cevap 4.  İşe alım süreçleri aşağıdaki şekilde yürütülmektedir;

 • Saat ücretli adaylar için;
 • Güncel İlanlarımız sayfasından niteliklerinize uyan ilana başvurunuz
 • Özgeçmişinizin açık pozisyona uygun olması halinde davet edileceğin yazılı sınavdan başarılı olmalısınız
 • Kendinizi gösterin.
 • İK mülakatına girmeye hazırsınız.
 • Becerilerinizi gösteriniz.
 • Teknik mülakata girmeye hazırsınız.
 • Size bir teklifimiz var.
 • Artık aramıza hoş geldiniz.

                              Başvuru evraklarınızı hazırlayınız.

 • Aylık ücretli adaylar için;
 • Güncel İlanlarımız sayfasından niteliklerinize uyan ilana başvurunuz.
 • Özgeçmişinizin açık pozisyona uygun olması halinde davet edileceğiniz İK mülakatından başarılı olmalısınız.
 • Yabancı dil seviye belirleme sınavına dahil edileceksiniz.
 • Becerilerinizi gösteriniz.
 • Teknik mülakata girmeye hazırsınız.
 • Size bir teklifimiz var.
 • Artık aramıza hoş geldiniz.

     Başvuru evraklarınızı hazırlayınız.

 

 

Soru 5.  İşe Başlayış İçin İstenen Evraklar Nelerdir ?

Cevap 5.  İşe başlayış için istenen evraklar;

 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • Diplomanın aslı ve fotokopisi
 • Adli sicil belgesi
 • 6 adet vesikalık fotoğraf
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
 • Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden Sağlık Kurulu Raporu
 • İkametgah Belgesi
 • Güvenlik soruşturması formu (internet sitemizde yer alan formunu doldurulması)
 • Saat ücretli çalışacaklar için Mesleki Yeterlik Belgesi
 • SGK Hizmet Dökümü

 

Soru 6. İşe Alım Sürecim Olumsuz Sonuçlandı. Yeniden Başvuru Yapabilir miyim?

Cevap 6. MKE A.Ş. işe alım koşulları doğrultusunda başvuru kriterlerini sağladıkları taktirde bir sonraki ilana başvuru yaparak süreçlerimize yeniden katılabilirler.

Soru    1: Şirketiniz hurda toplama yetkisini nereden almaktadır, Şirketiniz hurda malzemeyi nerden ve nasıl temin etmektedir?

Cevap 1: 30.06.2021 tarih ve 7330 sayılı kanun, 3284 sayılı Kanun, Bakanlar Kurulunun 7/2156 ve 7/5472 sayılı Kararnameleri, 2001/15 sayılı Başbakanlık ve 2010/1 sayılı Milli Savunma Bakanlığı Genelgelerinden almaktadır. Kamu idareleri, kamu iktisadi teşebbüsleri ve sermayesinin en az yüzde ellisi kamuya ait olan bağlı ortaklıklardan yerinden teslim alınarak ya da yerinden satış yöntemiyle temin edilmektedir. Ayrıca ithalat izin belgesi kapsamında hurda ithali yöntemiyle de hurda temini yapılabilmektedir.

Soru    2: Kamu Kurum ve kuruluşlardan hangi tür hurdaları almaktasınız? Kamu Kurumları hurdalarını Şirketinize nasıl vermektedir?

Cevap 2: Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ihtiyaç fazlası ve kullanım dışı bırakılan veya niteliğini kaybetmiş olan her türlü hava, deniz ve kara taşıtları, makine ve teçhizat ile tehlikeli veya tehlikesiz metal/metal bileşim atıkları, ekonomik değer taşıyan metal dışı (evsel nitelikte olmayan) mal ve malzemeleri toplanmaktadır. Kamu Kurumu hurda malzemesini öncelikle Şirketimize bildirim (yazılı veya sözlü) yapması gerekmektedir. Bildirimi müteakip, Hurda Sevk Sorumlusu tarafından yerinde ekspertiz işlemi yapılır. Kurum/Kuruluş yetkilileri ile hurda malzemenin teslim edilme gününde mutabakata varıldıktan sonra Şirketimiz imkânları ile hurda malzemenin teslim/tesellüm işlemleri gerçekleştirilir.

Soru    3: Kamu Kurumlarından teslim aldığınız hurdalar karşılığında bedel ödemekte misiniz?

Cevap 3: 20.03.1971 tarih ve 7/2156 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi gereğince Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 6 aylık olarak cinsine göre belirlenen birim fiyatlar üzerinden hurdası alınan Kurum/Kuruluşa hurda mal bedeli ödenmektedir.

Soru    4: Hurda malzemeyi kendi imkânı ile satışa sunan Kurum ve Kuruluşlara karşı ne işlem yapılmaktadır?

Cevap 4: İhale ilanları takip edilmekte ve tespit edilen satışlar için öncelikle satış ihalesinin iptalini ve hurda malzemenin Şirketimize devredilmesine ilişkin talebimiz yazı ile Kamu Kurum ve Kuruluşuna bildirilmektedir. Olumlu yanıt gelmesi durumunda hurda malzeme teslim alınmakta, olumsuz yanıt gelmesi durumunda ise hukuki süreç başlatılmaktadır.

Soru    5: Kamu Kurum ve Kuruluşları, Ömrünü Tamamlamış Araçları (ÖTA) nasıl teslim etmektedir?

Cevap 5: M1 ve N1 cinsi araçlar için “Motorlu Taşıtlar Vergisi Borcu Yoktur” belgesi ve noterden onaylı “Artes Kaydı (haciz ve şerh olmadığına dair)” belgesi aldıktan sonra Aliağa Geri Dönüşüm Müdürlüğü (0 232 625 11 20/155) veya Kırıkkale Geri Dönüşüm Müdürlüğü (0 318 224 28 98/5810) ile iletişime geçilerek onay alınması gerekmektedir. Onay işleminden sonra Geri Dönüşüm Müdürlüklerimize müracaat edilmesini müteakip araçlara bertaraf formu düzenlenerek teslim alınmaktadır.

Kamyon, otobüs, tanker, çekici vb. araçlar ise araçların ruhsat belgesine “hurdadır” ibareli kaşe vurulduktan sonra Şirketimizce teslim alınmaktadır.

 

Soru 6: Şirketinizce yapılan hurda satış ihale ilanlarına, satış şartnamelerine ve ihale sonuçlarına nasıl ulaşabilirim, Şirketinizce yapılan hurda satış ihalelerine nasıl katılabilirim? Şirketinizce ihale suretiyle satışa sunulan hurda malzemeleri ihale öncesinde nasıl görebiliriz?

Cevap 6: Şirketimizce yapılan hurda satış ihale ilanları, şartnameler, matbu evraklar vb. ve ihale sonuçları internet sitemizin Geri Dönüşüm Tesisleri kısımda yayınlanmaktadır. İnternet sitemizin Geri Dönüşüm Tesisleri kısmında yer alan ihale ilanlarımızda, istenen atık kodu ve/veya belgelere sahip olmak koşulu ile teklif mektubu, geçici teminat, uygun atık kodunu ve lisans konusunu içeren çevre izin lisansı ile teklif verilebilmektedir. İhale ilan listelerimizde, yerinden satışa sunulan hurda malzemenin bulunduğu yer ve malzeme/depo sorumlusu irtibat numaraları paylaşılmaktadır. Mesai saatleri içerisinde malzeme/depo sorumluları ile irtibata geçilerek söz konusu hurda malzemeler yerinde görülebilmektedir. Geri Dönüşüm Müdürlüklerimizden satışa sunulan hurda malzemelerde yine mesai saatleri içerisinde görülebilmektedir.

Soru 7: Hurda satış ihalelerine, bankalardan alınan geçici teminat mektubu ile katılabilir miyiz?

Cevap 7: Hurda satış ihalelerimize, hem nakit olarak, hem de internet sitemizdeki istenen formatta olması koşulu ile en az üç ay süreli ve detayları matbu olarak ve şartnamemize uygun olarak düzenlenen, özel ve/veya kamu bankalarından alınan geçici teminat mektubu ile katılım sağlanabilmektedir.

Soru 8: Şahıs veya firma olarak, trafiğe tescil ettirilerek kullanılmak üzere, Jandarmadan alınan veya diğer resmî kurumlardan alınan araçlardan satın alabilir miyiz?

Cevap 8: Hem jandarmadan hem de diğer resmî kurumlardan, Şirketimize devredilen araçların, trafiğe tescil ettirilerek kullanılmak üzere piyasaya satışı yapılmamaktadır. Ancak, jandarma araçlarının trafiğe tescil ettirilerek kullanılmak üzere piyasaya satışı, sadece Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılmaktadır.

Soru 9: İhale ile satışa sunulan hurda malzemelerden, vadeli veya kredili olarak hurda malzeme satın almamız mümkün müdür?

Cevap 9: Şirketimizce piyasaya satışı yapılan hurda malzemelerin, teslimattan önce malzeme bedelinin ve diğer ödemelerin peşin olarak ödenmesi esastır. Vadeli veya kredili satışlarımız bulunmamaktadır.

Soru 10: MKE GERİ DÖNÜŞÜM İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ hangi tür lisans ve yetki belgelerine sahiptir?

Cevap 10: Geri dönüşüm konusunda MKE A.Ş. Geri Dönüşüm İşletme Müdürlüğümüz ile Kırıkkale, Aliağa/İzmir ve Seymen/İzmit yerleşkelerinde faaliyet gösteren Şirketimiz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca yayımlanan mevzuat gereği haiz olunması gereken lisans ve izin belgelerine sahiptir.