MKE TİCARET SİCİL BİLGİLERİ

TİCARİ UNVANI   MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ
MERKEZİ    ANKARA
MERSİS NUMARASI 0611152076700001
VERGİ NO 6111520767

 

*Şirketimizin sermayesi, 05.05.2023 tarih ve 10825 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlandığı haliyle 3.300.000.000 TL’den 5.100.000.000 TL’ye çıkarılmıştır.