SİLAH SATIŞ AYDINLATMA METNİ

SİLAH SATIŞ RANDEVU

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu ve Kişisel Veri Kategorileri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) kapsamında; Kimlik, iletişim, müşteri işlem, hes kodu bilgileriniz şeklindeki kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş (“MKE”) tarafından işlenecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

İşleme Amacı

Veri Kategorisi

Mal ve hizmetlerin satış süreçlerinin yürütülmesi

Kimlik, iletişim, müşteri işlem, hes kodu

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

Kimlik, iletişim

İş faaliyetlerinin yürütülmesi

Kimlik, iletişim, müşteri işlem, hes kodu

Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz; Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

Yöntem ve Hukuki Sebep

Elektronik ortamda otomatik yolla toplanacak olan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinin 1. Fıkrası uyarınca “açık rızanız” hukuki sebebine dayanılarak toplanmaktadır.

Başvuru Usul ve Esasları

İlgili kişi olarak, 6698 Sayılı Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinize ilişkin, “İlgili Kişi Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu” doğrultusunda belirlenen şartlar dahilinde ve her halükarda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan ıslak imzalı olarak şahsen yahut Noter Kanalı ile Emniyet Mahallesi Dögol Cad. No: 2 Anadolu Meydanı 06560 Yenimahalle-ANKARA/TÜRKİYE adresine yapacağı yazılı başvuru ile, mkeas@hs01.kep.tr adresine yapacağı Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) İle Başvuru ile ve kisiselveri@mke.gov.tr e-posta adresine yapılacak mobil imza/e-imza içerecek şekilde oluşturulan e-posta ile MKE’ye başvuru yapabilirsiniz.

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ