Geri Dönüşüm İşletme Müdürlüğü Alternate Text
Anasayfa /  Geri Dönüşüm İşletme Müdürlüğü /  Hakkımızda

İşletme Müdürlüğümüz;

20.03.1971 tarih ve 7 / 5472 Sayılı MKE’nin Hurda malzeme alımına ait kararname, 31.10.1972 Tarih ve 7 / 5472 Sayılı (Stok fazlası malzeme) yedek parça ve malzemeler hakkında kararname 6326 Sayılı Petrol Kanunun 112-4 ve 221-2 / a maddeleri, 03.07.2021 tarihli ve 31530 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7330 sayılı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun ve T.C. Hükümeti ve Güneydoğu Avrupa Kara Kuvvetleri Komutanlığı, NATO Kuvvetler Statüsü Sözleşmesinin 11. Maddesi gereği;

İkili veya çok taraflı anlaşmalar gereği yabancı ülkeler tarafından Türkiye’de bırakılanlar ile kamu idareleri, kamu iktisadi teşebbüsleri ve sermayesinin en az yüzde ellisi kamuya ait olan bağlı ortaklıklarının, gümrüklü veya gümrüksüz olarak veya bağış yoluyla sahip oldukları sivil ve askeri amaçlı, ihtiyaç fazlası ve kullanım dışı bırakılan veya niteliğini kaybetmiş olan her türlü hava, deniz ve kara taşıtları, makine ve teçhizat ile tehlikeli veya tehlikesiz metal/metal bileşim atıkları, ekonomik değer taşıyan metal dışı (evsel nitelikte olmayan) mal ve malzemeleri, gerektiğinde ithal ve gümrük işlerini tamamlamak suretiyle, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi adına, bağlı Geri Dönüşüm Müdürlüklerine toplayarak/naklederek ve Aliağa Gemi söküm tesislerinde yapılacak gemi söküm işleriyle elde edilecek hurdaları, Şirketimizin Fabrikalarının üretimi için hammadde (hurda) olarak kullanılmasını sağlamak, ihtiyaç fazlası hurda malzemeleri gerçek piyasa koşullarında, (uygun izin, lisans vb. belgelere sahip tesislere/firmalara) piyasaya satışını yapmak üzere; MKE Geri Dönüşüm İşletme Müdürlüğü (Ankara/Merkez) ve bağlı üç Geri Dönüşüm Müdürlüğü (MKE Kırıkkale Geri Dönüşüm Müdürlüğü / MKE Aliağa Geri Dönüşüm Müdürlüğü / MKE Seymen Geri Dönüşüm Müdürlüğü) ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

İşletmemizin ve Geri Dönüşüm Müdürlüklerimizin sahip olduğu izin, lisans belgeleri aşağıda sunulmuştur.

 Yükleniyor...
X