MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ A.Ş

Duyurular ve Haberler

17.11.2022 Tarihli Yerinden Satış Atık-Hurda İhalesi (Cüruf Hurdası)

DUYURU

17.11.2022 TARİHLİ İHALEMİZDE SATIŞA SUNULAN KIRIKKALE MKE ÇELİK VE PİRİNÇ FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ SAHASINDA BULUNAN 2022YERSAT360 SATIŞ RUMUZLU CÜRUF HURDASI İHALESİNE,

10 02 02 ATIK KODU,  09.10.2021 TARİH VE 31623 SAYILI ATIK ÖN İŞLEM VE GERİ KAZANIM TESİSLERİNİN GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK EK-1 “TOPLAMA AYIRMA TESİSLERİNE KABUL EDİLEBİLECEK ATIK KODLARI” LİSTESİNDE YER ALMADIĞINDAN TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA AYIRMA BELGESİ OLAN FİRMALAR KATILIM SAĞLAYAMAYACAKTIR.

TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA AYIRMA BELGESİ İLE TEKLİF VEREN FİRMALARIN TEKLİFLERİ GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.

İLGİLENEN FİRMALARA DUYURULUR.

PAZARLAMA VE SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ

 

İşletme Müdürlüğümüze ait aşağıda müfredatı kayıtlı mevcut teknik özellikleri, durumu ve yeri belirtilen 1 kalem muhtelif hurda malzeme, kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle, yerinden satışa arz edilmiştir.

Teklifler en geç 17.11.2022 PERŞEMBE günü saat 14:00 e kadar İşletme Müdürlüğü, Pazarlama ve Satış Müdürlüğüne verilmiş olacaktır.

İhale, tekliflerin okunmasını müteakip; ihaleye ara verilmeden açık artırma şeklinde yapılacaktır. 

Liste, Satış Şartnamesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Firmalar teklif vermiş olmakla, yukarıda yazılı şartları ve satış şartnamesi hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

Birden fazla lisans koduyla ihale edilecek olan malzemelerin ihalesine katılacak olan firmalar bu kodların tamamına ya da herhangi birisine sahip olup da kendisinde olmayan lisans koduna sahip firma ile noter onaylı sözleşme belgesi ibraz etmeleri halinde ihaleye katılabilirler.

Noter onaylı sözleşme belgesi, Yerinde Satış Şartnamemizin 8.1 maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde hazırlanacaktır.

İzin, lisans veya geçici faaliyet belgesi istenen malzemelerle ilgili ihalelere gerekli belgelere sahip olmayan firmalar katılamazlar. İşletme Müdürlüğümüz 2886 sayılı kanuna tabi değildir. 

 

17.11.2022 Tarihli Yerinden Satış Atık-Hurda İhalesi (Cüruf Hurdası)

 

Geçici Teminat Mektubu Matbu

Kati Teminat Mektubu Matbu

TEKLİF MEKTUBU MATBU (yeni format)(WORD)

TEKLİF MEKTUBU MATBU (yeni format)(PDF)

YERİNDEN ATIK-HURDA SATIŞ ŞARTNAMESİ (05.05.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ)Yükleniyor...

X