MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ A.Ş

Duyurular ve Haberler

“MSB’ye nakli yapılan işçi personelimiz hakkında duyuru”

D U Y U R U

 

         Milli Savunma Bakanlığından alınan 4 Ekim 2021 tarihli ve 633745 sayılı yazısı eki Bakanlık Makamının 04.10.2021 tarihli Olur’u ile 7330 sayılı Kanunun “Personele yönelik geçiş hükmü” başlıklı geçici 1. maddesi kapsamında Şirketimizde çalışmaya devam etmek istemeyen işçi statüsündeki personelimizin Milli Savunma Bakanlığına bağlı işyerlerine nakilleri yapılmış olup atama tebliğ yazıları Fabrika/İşletme Müdürlüklerine gönderilmiştir.

          Ayrıca ilgi yazıda belirtildiği üzere, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde bulunan işyerlerine atanan işçilerden 28’inci Dönem TİS’in 37’inci maddesi kapsamında mazeret beyanında bulunanlar ile 4857 sayılı İş Kanunun 30’uncu maddesi kapsamında engelli kadrosunda işe alınanlar ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında şehit yakını, gazi olarak işe yerleştirilenler, mazeretlerine uygun işyerlerine nakil talebinde bulunabileceklerdir. Nakil talepleri 7 Ekim 2021 tarihine kadar ilgili Fabrika/İşletme Müdürlüğü aracılığıyla İnsan Kaynakları Direktörlüğüne yapılacak olup, söz konusu dilekçeler 8 Ekim 2021 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne iletilecektir. Nakil talepleri, Milli Savunma Bakanlığınca TİS’in 37. maddesi kapsamında değerlendirilecektir.

          Nakli yapılan tüm mesai arkadaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar dileriz.

 

Duyru Metnine ek MSB YazısıYükleniyor...

X