Duyurular ve Haberler

Anasayfa / Duyurular ve Haberler 
11.01.2022 Tarihli Kırıkkale Atık/Hurda İhalesi

İşletme Müdürlüğümüze ait aşağıda müfredatı kayıtlı mevcut teknik özellikleri ve durumu itibariyle ihtiyaç fazlası olan 14 kalem muhtelif hurda ve stok fazlası malzeme, kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle, satışa arz edilmiştir.

Teklifler en geç 11 OCAK 2022 Salı günü saat 14:00’ e kadar İşletme Müdürlüğüne verilmiş olacaktır.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatı gereği atık kodu bulunan malzemelerin ihalesine her malzeme için yazılan atık koduna sahip izin belgesi, geri kazanım lisansı veya geçici faaliyet belgesi olan ve belgelerinin süresi işin tamamlanmasına kadar devam eden firmalar katılabilecektir.

İsteyen firmalar teklif mektuplarının açılması sırasında ihale odasında bulunabilirler. İşletme Müdürlüğümüz 2886 Sayılı Kanuna tabi değildir.

Müdürlüğümüzce yapılan ihalelere teklif verecek firma/şahısların, tekliflerine TC.No/Vergi No ve vergi dairesi ile iletişim bilgilerini (telefon, adres vs.) eksiksiz doldurması zorunludur.

 

11.01.2022 Tarihli Kırıkkale İhalesi

Geçici Teminat Mektubu Matbu

Kati Teminat Mektubu Matbu

TEKLİF MEKTUBU MATBU (yeni format) 

Arttırma Dilekçesi Matbu

GERİ DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜKLERİNDEN ATIK.HURDA SATIŞ ŞARTNAMESİ (03.01.2022)Yükleniyor...

X