Duyurular ve Haberler

Anasayfa / Duyurular ve Haberler 
13.01.2022 Tarihli Yerinden Satış Atık/Hurda İhalesi (Ek İhale Eklendi) (Duyuru Eklendi)

İşletme Müdürlüğümüze ait aşağıda müfredatı kayıtlı mevcut teknik özellikleri, durumu ve yeri belirtilen 12 kalem muhtelif hurda malzeme, kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle, yerinden satışa arz edilmiştir.

Teklifler en geç 13.01.2022 PERŞEMBE günü saat 14:00 e kadar İşletme Müdürlüğü, Pazarlama ve Satış Müdürlüğüne verilmiş olacaktır.

İhale, tekliflerin okunmasını müteakip; ihaleye ara verilmeden açık artırma şeklinde yapılacaktır. 

Liste, Satış Şartnamesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Firmalar teklif vermiş olmakla, yukarıda yazılı şartları ve satış şartnamesi hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

Birden fazla lisans koduyla ihale edilecek olan malzemelerin ihalesine katılacak olan firmalar bu kodların tamamına ya da herhangi birisine sahip olup da kendisinde olmayan lisans koduna sahip firma ile noter onaylı sözleşme belgesi ibraz etmeleri halinde ihaleye katılabilirler.

Noter onaylı sözleşme belgesi, Yerinde Satış Şartnamemizin 8.1 maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde hazırlanacaktır.

İzin, lisans veya geçici faaliyet belgesi istenen malzemelerle ilgili ihalelere gerekli belgelere sahip olmayan firmalar katılamazlar. İşletme Müdürlüğümüz 2886 sayılı kanuna tabi değildir. 

 

DUYURU

13.01.2022 Tarihli Yerinden Satış İhalesinde satışa sunulan Kütahya TEİAŞ 6. Bölge Müdürlüğü sahasında bulunan 2021YERSAT1 Muhtelif Trafo ve Trafo Ekipmanları Hurdasına, Eskişehir merkezde bulunan 75.000 kg trafo hurdası eklenmiştir. Söz konusu dosyanın tonajı 250.000 kg, çekim süresi 15 gün olarak güncellenmiş olup, geçici teminat bedeli değişmemiştir. 

FİRMALARA DUYURULUR

 

DUYURU

13.01.2022 Tarihli Yerinden Satış İhalesinde satışa sunulan 2021YERSAT5 Muhtelif Plastik/Lastik hurdasının depo alt listesinde 4. sıra bulunan Aksaray Belediye Başkanlığı depo yetkilisinin iletim bilgileri sehven yanlış yazılmış olup; depo yetkili iletişim bilgisi 

Mustafa İlbey Tel: 05425993200' dir. İhale listesinde belirtilen telefon numarasının aranmaması rica olunur.

 

 

13.01.2021 Tarihli Yerinden Satış Atık-Hurda Ek İhalesi (Aynı Gün Artırmalı)

13.01.2022 Tarihli Yerinden Satış İhalesi (Aynı Gün Artırmalı)(Güncellendi)

Geçici Teminat Mektubu Matbu

Kati Teminat Mektubu Matbu

TEKLİF MEKTUBU MATBU (yeni format) 

HURDA-ATIK GERİ DÖNÜŞÜM-GERİ KAZANIM-BERTARAF İŞ BİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ

YERİNDEN ATIK-HURDA SATIŞ ŞARTNAMESİ (YENİ) (03.01.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ)Yükleniyor...

X