MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ A.Ş

Duyurular ve Haberler

06.07.2022 Tarihli Yerinden Satış Atık-Hurda İhalesi

DUYURU

06.07.2022 TARİHLİ YERİNDEN SATIŞ İHALESİNDE SATIŞA SUNULAN, MUĞLA DKK AKSAZ DENİZ ÜS KOMUTANLIĞI DEPO/SAHASINDA BULUNAN 2022YERSAT227 SATIŞ RUMUZLU KARIŞIK MALZEME HURDASININ İHALE LİSTESİNİN DETAYINDA YER ALAN YATAK HURDALARI TESLİM EDİLMEYECEKTİR.

SÖZ KONUSU MALZEMENİN DETAYI:

"MALZEME TAKRIBEN; 30.000 KG KARIŞIK MALZEME (KANEPE, KOLTUK, BAZA VB.)  HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMENIN TAMAMI IÇIN %18 KDV UYGULANACAKTIR." 

OLARAK GÜNCELLENMİŞTİR.

İşletme Müdürlüğümüze ait aşağıda müfredatı kayıtlı mevcut teknik özellikleri, durumu ve yeri belirtilen 12 kalem muhtelif hurda malzeme, kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle, yerinden satışa arz edilmiştir.

Teklifler en geç 06.07.2022 ÇARŞAMBA günü saat 14:00 e kadar İşletme Müdürlüğü, Pazarlama ve Satış Müdürlüğüne verilmiş olacaktır.

İhale, tekliflerin okunmasını müteakip; ihaleye ara verilmeden açık artırma şeklinde yapılacaktır. 

Liste, Satış Şartnamesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Firmalar teklif vermiş olmakla, yukarıda yazılı şartları ve satış şartnamesi hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

Birden fazla lisans koduyla ihale edilecek olan malzemelerin ihalesine katılacak olan firmalar bu kodların tamamına ya da herhangi birisine sahip olup da kendisinde olmayan lisans koduna sahip firma ile noter onaylı sözleşme belgesi ibraz etmeleri halinde ihaleye katılabilirler.

Noter onaylı sözleşme belgesi, Yerinde Satış Şartnamemizin 8.1 maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde hazırlanacaktır.

İzin, lisans veya geçici faaliyet belgesi istenen malzemelerle ilgili ihalelere gerekli belgelere sahip olmayan firmalar katılamazlar. İşletme Müdürlüğümüz 2886 sayılı kanuna tabi değildir. 

 

06.07.2022 Tarihli Yerinden Satış Atık-Hurda İhale Listesi

Geçici Teminat Mektubu Matbu

Kati Teminat Mektubu Matbu

TEKLİF MEKTUBU MATBU (yeni format)(WORD)

TEKLİF MEKTUBU MATBU (yeni format)(PDF)

HURDA-ATIK GERİ DÖNÜŞÜM-GERİ KAZANIM-BERTARAF İŞ BİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ

YERİNDEN ATIK-HURDA SATIŞ ŞARTNAMESİ (05.05.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ)Yükleniyor...

X