MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ A.Ş

Duyurular ve Haberler

08.06.2023 Tarihli Yerinden Satış Atık-Hurda İhalesi

DUYURU

08.06.2023 TARİHLİ YERİNDEN SATIŞ İHALESİNDE SATIŞA SUNULAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA- MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SAHASINDA BULUNAN 2023YERSAT235 SATIŞ RUMUZLU MUHTELİF MALZEME HURDASININ  DEPO YETKİLİSİ İLETİŞİM BİLGİSİ SEHVEN YANLIŞ YAZILMIŞ OLUP DEPO YETKİLİSİ İLETİŞİM BİLGİSİ 0555 362 05 82' DİR

 

İşletme Müdürlüğümüze ait aşağıda müfredatı kayıtlı mevcut teknik özellikleri, durumu ve yeri belirtilen 21 kalem muhtelif hurda malzeme, kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle, yerinden satışa arz edilmiştir.

Teklifler en geç 08.06.2023 Perşembe günü saat 14:00 e kadar İşletme Müdürlüğü, Pazarlama ve Satış Müdürlüğüne verilmiş olacaktır.

İhale, tekliflerin okunmasını müteakip; ihaleye ara verilmeden açık artırma şeklinde yapılacaktır. 

Liste, Satış Şartnamesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Firmalar teklif vermiş olmakla, yukarıda yazılı şartları ve satış şartnamesi hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

Birden fazla lisans koduyla ihale edilecek olan malzemelerin ihalesine katılacak olan firmalar bu kodların tamamına ya da herhangi birisine sahip olup da kendisinde olmayan lisans koduna sahip firma ile noter onaylı sözleşme belgesi ibraz etmeleri halinde ihaleye katılabilirler.

Noter onaylı sözleşme belgesi, Yerinde Satış Şartnamemizin 8.1 maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde hazırlanacaktır.

İzin, lisans veya geçici faaliyet belgesi istenen malzemelerle ilgili ihalelere gerekli belgelere sahip olmayan firmalar katılamazlar. İşletme Müdürlüğümüz 2886 sayılı kanuna tabi değildir. 

 

08.06.2023 Tarihli Yerinden Satış Atık-Hurda İhalesi

 

Geçici Teminat Mektubu Matbu

Kati Teminat Mektubu Matbu

TEKLİF MEKTUBU MATBU (yeni format)(WORD)

TEKLİF MEKTUBU MATBU (yeni format)(PDF)Yükleniyor...

X