MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ A.Ş

Duyurular ve Haberler

16.03.2023 Tarihli Yerinden Satış Atık-Hurda İhalesi

DUYURU 

16.03.2023 TARİHLİ YERİNDEN SATIŞ İHALESİNDE SATIŞA SUNULAN, SAMSUN, ANKARA İLİ VE İLÇELERİ 2 AYRI DEPODA/SAHADA BULUNAN 2023YERSAT84 SATIŞ RUMUZLU 70.000 KG KESİCİ VE AYIRICI HURDASI, DOSYA GÜNCELLEMESİ YAPILACAĞINDAN SATIŞTAN ÇEKİLMİŞTİR. 

İşletme Müdürlüğümüze ait aşağıda müfredatı kayıtlı mevcut teknik özellikleri, durumu ve yeri belirtilen 17 kalem muhtelif hurda malzeme, kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle, yerinden satışa arz edilmiştir.

Teklifler en geç 16.03.2023 Perşembe günü saat 14:00 e kadar İşletme Müdürlüğü, Pazarlama ve Satış Müdürlüğüne verilmiş olacaktır.

İhale, tekliflerin okunmasını müteakip; ihaleye ara verilmeden açık artırma şeklinde yapılacaktır. 

Liste, Satış Şartnamesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Firmalar teklif vermiş olmakla, yukarıda yazılı şartları ve satış şartnamesi hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

Birden fazla lisans koduyla ihale edilecek olan malzemelerin ihalesine katılacak olan firmalar bu kodların tamamına ya da herhangi birisine sahip olup da kendisinde olmayan lisans koduna sahip firma ile noter onaylı sözleşme belgesi ibraz etmeleri halinde ihaleye katılabilirler.

Noter onaylı sözleşme belgesi, Yerinde Satış Şartnamemizin 8.1 maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde hazırlanacaktır.

İzin, lisans veya geçici faaliyet belgesi istenen malzemelerle ilgili ihalelere gerekli belgelere sahip olmayan firmalar katılamazlar. İşletme Müdürlüğümüz 2886 sayılı kanuna tabi değildir. 

 

16.03.2023 Tarihli Yerinden Satış Atık-Hurda İhalesi Listesi

 

Geçici Teminat Mektubu Matbu

Kati Teminat Mektubu Matbu

TEKLİF MEKTUBU MATBU (yeni format)(WORD)

TEKLİF MEKTUBU MATBU (yeni format)(PDF)

HURDA-ATIK GERİ DÖNÜŞÜM-GERİ KAZANIM-BERTARAF İŞ BİRLİĞİ SÖZLEŞMESİYükleniyor...

X